خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

توسعه واحدهاي صنعتي و كشاورزي در استان زنجان در طي سالهاي اخير، اين استان را به يكي از قطبهاي توسعه كشاورزي كشور تبديل كرده است. وجود اين امر، مزيتهاي نسبي قابل توجهي را جهت ايجاد و توسعه صنايع كوچك و متوسط فناور در منطقه به وجود آورده است. دانشگاه زنجان با توجه به وجود ظرفيتهاي بالاي تحقيقاتي و فناوري به ويژه در صنايع فلزي و صنايع شيميايي در منطقه و تأثير مثبت آن بر توسعه اقتصادي استان و به منظور ايفاي نقش خود در حمايت از شركتهاي فناور نوپا اقدام به راه‌اندازي مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه زنجان در سال 1382 تاسیس شده است. این مرکز رشد در تاریخ 20/10/82 پس از اخذ مجوز موافقت اصولی فعالیت خود را آغاز نمود.... ادامه
بروزرسانی: 18-5-1394
خدمات پشتیبانی و عمومی

خدمات پشتیبانی و عمومی قابل ارائه به واحدهای فناور توسط مرکز رشد عبارتند از:

الف- خدمات استقرار

  • اختصاص فضای استقرار دفتری و کارگاهی
  • تجهیزات اداری
  • خدمات حراستی

ب خدمات اداری و دفتری

  • امکانات تایپ
  •  تکثیر
  • تلفن
  • سالن اجتماعات و سالن کنفرانس
  • فاکس و انجام سایر امور اداری

ج ارائه خدمات کارپردازی، آبدارخانه، نظافت و ...

بازدید امروز: 3