خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت اداری مالی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت اداری-مالی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283080    
مسئول دفتر معاونت
محمدی - روح اله       
2332
مدیریت اداری و پشتیبانی            نمابر: 33052755    
مدیر اداری و پشتیبانی
امامی - فرزانه       
2755
مسئول دفتر اداری و پشتیبانی
سراجی وطن - منیر       
2755
کارشناس انفورماتیک معاونت اداری
موسوی - سیدحسن       
2730
   اداره کارگزینی            
رئیس اداره کارگزینی
اسکندری - علی       
2325
کارشناس حضور و غیاب
لازمی - سهیلا       
2466
کارشناس کارگزینی غیر هیات علمی
حاتمی - فاطمه       
2725
کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)
نظری - زینب       
2684
کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)
خدایی - مهناز       
2793
کارشناس امور اداری
عبداللهی - سهیلا       
2827
   اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی            
کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏
جعفری - محمود       
2718
مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)
حسنی - محمدعلی       
2827
   کارپردازی کل            نمابر: 32283015    
مسئول کارپردازی کل
قربانی - اکبر       
2558
کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی
صنعتی - عبدالرحمان       
2719
کارپرداز معاونت پژوهشی
کاظمی - حسین       
4318
   اداره امور عمومی وپشتیبانی            
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
نظری - پرویز       
2352
مسئول خدمات
شامی - اصغر       
2305
مسئول نقلیه
حیدری - بهزاد       
2237
انتشارات ساختمان مرکزی
انتشارات - انتشارات       
2216
آژانس دانشگاه
- - -       
2555
مدیریت مالی            
مسئول دفتر و دبیرخانه مالی
بیات - نسرین       
2309
کارشناس امور قراردادها
معماریان - زهره       
2734
   اداره رسیدگی به اسناد            
رئیس اداره رسیدگی به اسناد
یوسفی - مریم       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (1)
موسوی - سیدمهدی       
4281
کارشناس رسیدگی به اسناد (2)
قهرمانی - محمدرضا        
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (3)
محمدی - رباب       
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (4)
تاران - امیر       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (5)
حیدری - مینا       
2308
بایگانی امور مالی
قربانی - عباس       
2459
   اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت)            
رئیس اداره دریافت و پرداخت
نورسینا - مریم       
2306
کارشناس دریافت و پرداخت
شهیدی - مهین       
2864
کارشناس حقوق و دستمزد
حسنی - معصومه       
2863
   واحد درآمد            
مسئول واحد درآمد
بابایی - عبدالرسول       
2439
مدیریت امور حقوقی و قراردادها         
مدیر امور حقوقی و قراردادها
حسینی الموسوی - سید مجتبی       
2294
رئیس اداره امور قراردادها
اسماعیلی نژاد - پیمان       
2826
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
خدیو - محمود       
2225
مدیریت طرحهای عمرانی         
نمابر: 2607    ای‌میل: omrani[at]znu.ac.ir
مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
علیمحمدی - علیرضا       
mohammadi.alireza[at]znu.ac.ir
2366
   اداره نظارت بر طرحهای عمرانی            
رئیس اداره نظارت طرح های عمرانی
تاران - رضا       
taran.reza[at]znu.ac.ir
2550
مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر عمرانی
مهدیون - صادق       
omrani[at]znu.ac.ir
2607
کارشناس عمران
سیفی راد - داوود       
seyfirad.davood[at]znu.ac.ir
2752
کارشناس معماری
رحمانی - سعید       
s.rahmani66[at]znu.ac.ir
2751
کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانی
اذانی - بهنام       
behnam.azani[at]znu.ac.ir
2219
   اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری            
مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکی
قدیمی - بهروز       
2321
مسئول برق و مخابرات
بیات - علی اکبر       
2333
مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه ها
مسعودی مقدم - غلامرضا       
2720
مسئول فضای سبز
زینل خانی - سیامک       
2731
خدمات فنی طرح های عمرانی
محمدی - علی       
2321
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی         
رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگی
خدائی - علی اکبر       
4466
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
نظری - زهرا       
2441
کارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمی
خدائی - رضا       
2314
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
مسرور - سیروس       
2316
مهمانسرای اشراق
آقای شهیدی - مهمانسرا       
2229
مهد کودک
کابلی - ندا       
2420
اداره اموال         
سرپرست اداره اموال و انبار
آدینه - جواد       
4429
کارشناس اموال و انبار
ندرخانی - محمد       
4461
کارشناس اموال و انبار
رضائی - رضا       
4711
کارشناس اموال و انبار
تیموریان - رضا       
4238
انباردار 1
حسینی - رسول        
4460
صندوق وام کارکنان (معين)         
دفتر صندوق
قزلباش - رضا       
2535
رئیس هیئت مدیره
بابایی - عبدالرسول        
2439
عضو هیئت مدیره
موسوی - سیدمهدی       
4281
بازرس صندوق
خدیو - محمود       
2225