خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دانشکده کشاورزی    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283202    
حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
شمس - علی       
2348
مسئول دفتر ریاست
خدایی - جبار       
2348
ذيحسابي دانشكده
اشرفی - رقیه       
2227
   امور اداری دانشکده            
مدیر امور اداری
احمدی - اصغر       
2278
آبدارخانه ساختمان اداری
رضاخانی -        
2382
آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزی
حیدری -        
4544
کارپردازی
خدایی - بهمن       
2226
آبدارخانه
باقری -        
2381
مسئول امور عمومي دانشکده جدید
قزلباش - غلامرضا       
4551
کارشناس روابط عمومي
اسلامی - علي       
2211
معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
کولیوند - داود        
2804
کارشناس پژوهش
شکوری - فاطمه       
2553
واحد انفورماتیک
مرادی - محمود       
2481
كتابخانه
سعادتی - عادل       
2461
واحد انفورماتیک ساختمان 2
صمدی - مریم       
4574
معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
بادسار - محمد        
2818
مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی
قوامی - سید علی        
2398
کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )
قوامی - سید علی        
2398
کارشناس آموزش گروههای خاکشناسی و گیاهپزشکی
باقری - لیلا       
2240
کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)
شفیعی - زهرا       
4554
   گروههای آموزشی            
ساختمان مزرعه            
مدیر مزرعه
زحمتکش - داود       
4387
دفتر مزرعه
شهیدی -        
4388
کارشناس دام
علیاری - داود       
4386
گاوداری
-        
4393
مسئول زراعت مزرعه
-        
4392
مزرعه تحقیقاتی
نوری -        
4049
کارشناس گوسفند داری
-        
4391
گوسفند داری
-        
4393
آبدارخانه مزرعه
-        
4390
گیاهپزشکی         
مدیرگروه گیاهپزشکی
-        
2433
دفترگروه گیاهپزشکی
-        
2433
آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2265
آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2209
آزمایشگاه قارچ شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2209
آزمایشگاه نماتد شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
0
آزمایشگاه حشره شناسی 1
کریمی - مصطفی        
2246
آزمایشگاه حشره شناسی2
کریمی - مصطفی        
2246
علوم و مهندسی خاک         
مدیرگروه خاکشناسی
-        
2330
آزمایشگاه فیزیک خاک
حسینی - فرزانه       
2304
آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاک
مولایی - علی       
2247
علوم و مهندسی آب         
مدیرگروه علوم و مهندسی آب
-        
2388
کارشناس گروه مهندسی آب
انصاری - هادی       
4267
آزمایشگاه هیدرولیک
انصاری - هادی       
2394
آزمایشگاه نقشه برداری
انصاری - هادی       
2394
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی         
مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
-        
4517
دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی
شفیعی - زهرا        
4554
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذر
زنگانی - اسماعیل       
4565
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافت
عظیم خانی - رقیه       
4566
علوم دامی         
مدیرگروه علوم دامی
-        
2241
دفتر گروه علوم دامی
-        
2204
آزمایشگاه اصول تغذیه
سعیدمحمدی - حسین        
2345
آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام
سعیدمحمدی - حسین        
2345
آزمایشگاه پرورش زنبور عسل
مسلمی - علیرضا       
2233
آزمایشگاه فرآورده های دامی
مسلمی - علیرضا       
2233
آزمایشگاه جوجه کشی
مسلمی - علیرضا       
2233
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک
سیامکی - کاملیا        
4232
آزمایشگاه میکروبیولوژی
سیامکی - کاملیا        
2387
صنایع غذایی         
مدیرگروه صنایع غذایی
-        
2383
دفترگروه صنایع غذایی
-        
2383
آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی
صالحی - لیلا       
4023
علوم باغبانی         
مدیرگروه علوم باغبانی
ثانی خانی - محسن        
4558
آزمایشگاه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
ندیرخانلو - لیلا       
4567
آزماشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
خالقی - سعیده       
4533
ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی         
مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
-        
4573
دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
فرخ نیا - معصومه       
4573
اساتید گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
   محمد بادسار4338
   شادعلی توحیدلو4372
   روح اله رضائي4570
   علی شمس4576
   لیلا صفا4568
   حیدر قلی‌زاده4569
   احمد قیدی
   غلامرضا مجردی4577
   امیر نعیمی4571
   اسماعیل کرمی دهکردی2426
   جعفر یعقوبی4575
اساتید گروه علوم ومهندسی خاک
   ستاره امانی فر2458
   محمد بابا اکبری ساری2330
   اکبر حسنی2800
   محمد امیر دلاور2228
   مهرداد سبحانی
   محمد صادق عسکری2397
   پریسا علمداری2717
   محمد حسین محمدی2397
   کامران مروج2606
   علی رضا واعظی2438
   احمد گلچین2338
اساتید گروه گیاهپزشکی
   علی اسکندری2668
   لطفعلی دولتی2302
   حسن رحمانی2248
   فاطمه شهریاری2396
   حمید رضا صراف معیری2337
   امید عینی گندمانی2266
   رویا فرهادی
   بهرام فریدی2337
   مرتضی موحدی فاضل
   رقیه همتی4053
   اورنگ کاوسی2248
   داود کولیوند2465
اساتید گروه علوم و مهندسی آب
   حسن اوجاقلو2388
   حسین علی حسنی ها2388
   جواد ذبيحيان
   عظيم شيردلي4470
   رضا عزیزی
   حسام قدوسی4076
   قربان مهتابی2291
   فرهاد میثاقی4468
   جعفر نیکبخت2476
   مهدي پناهي4468
   مسعود کرباسی2388
اساتید گروه علوم و مهندسی باغبانی
   مسعود ارغوانی4528
   میترا اعلائی4529
   محمداسماعیل امیری2800
   طاهر برزگر4531
   محسن ثانی خانی4558
   عزیزاله خیری4547
   ولي ربيعي4549
   فرهنگ رضوی4532
   علی سلیمانی4527
   زهرا قهرمانی4556
   جعفر محمدي
   سيد نجم الدين مرتضوي4530
   فاطمه نکونام4524
اساتید گروه علوم دامی
   مرادپاشا اسکندری نسب2241
   رضا اصفهاني زنجانی2244
   حميد امانلو235
   میرجلال جلالی2348
   بهنام رستمی
   داود زحمتکش2805
   محمدباقر زندی باغچه مریم 2241
   رحیمه سپهري2234
   مجيد شاهمرادي
   محمدحسين شهير2660
   حمیدرضا طاهری 2243
   اسكندر عسگري
   غلامرضا غيور صدیق
   احسان محجوبی2291
   رضا معصومی
   مصطفي معماريان
   حمیدرضا میرزایی الموتی2645
   محمد طاهر هرکی نژاد2230
اساتید گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
   کامران افصحی4512
   خدیجه باقری4555
   میر عمادالدین بزرگزاده2348
   افشین توکلی2280
   خلیل جمشیدی2651
   محمدحسین داودوندی2302
   فرید شکاری4546
   جلال صبا4514
   محمد رضا عظیمی4516
   بابک عندلیبی4548
   رضا فتوت4513
   احسان محسنی فرد4521
   بهرام ملکی زنجانی2330
   مجید نامداری4522
   مجید پوریوسف024
   علی رضا یوسفی4518
اساتید گروه علوم و صنایع غذایی
   ماندانا بی مکر2651
   سیمین حق نظری2619
   سهیلا زرین قلمی2432
   محسن زندی2415
   ایمان شهابی قهفرخی2339
   علی گنجلو2383