خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دانشکده مهندسی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283204    
حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
مرادلو - امیرجواد       
ajmoradloo[at]znu.ac.ir
2413
مسئول دفتر ریاست
مهاجری - خدیجه       
2413
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2588
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
nazari[at]znu.ac.ir
2838
دفتر مشاوره
-        
4139
دفتر نظام مهندسی
صیدی - محمدرضا       
4132
دفتر فنی و حرفه ای
-        
2490
انتشارات
-        
2510
معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
طاهرخانی - حسن       
taherkhani.hasan[at]znu.ac.ir
2810
کارشناس پژوهش
شاکری - صفورا       
shakeri[at]znu.ac.ir
2768
واحد انفورماتیک
شکرائی - حمیده       
eng_admin[at]znu.ac.ir
2769
سایت های دانشکده
نجفی - الهام       
elham.najafi[at]znu.ac.ir
4349
كتابخانه
سلطانی - اعظم       
2573
معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
یارقلی - مصطفی       
yargholi[at]znu.ac.ir
2384
کارشناس آموزش(معدن-شیمی-متالورژی)
اسکندری - فریدون       
2384
مسئول آموزش (برق)
فرخپور - نسرین       
2448
کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی-نقشه برداری-عمران)
آخوندی - جواد       
2505
کارشناس آموزش (کامپیوتر)
محمدی - سودابه       
4796
امور اداری دانشکده            
مدیر امور اداری
محمدی - حسین       
2498
مسئول تداركات و امور عمومي
کرمی - بهروز       
2487
آبدارخانه ساختمان اداری
-        
4072
آبدارخانه ساختمان برق
-        
4141
آبدارخانه ساختمان عمران
-        
2549
آبدارخانه ساختمان مکانیک
-        
2491
حراست دانشکده            
کارشناس حراست
میرزایی - امیر        
2483
نگهباني ساختمان برق
-        
2320
نگهباني ساختمان عمران
-        
2484
مهندسی مکانیک         
مدیر گروه
تقیلو - محمد       
taghilou[at]znu.ac.ir
4150
دفتر گروه
لطفی - اصغر       
4016
کارگاه پروژه و نمونه سازی
محمدیاری - رامین       
4144
کارگاه آموزشی مکانیک
کریمی - محمدرضا       
4263
مهندسی برق         
مدیر گروه
عرب عامری - اباذر       
arabameri[at]znu.ac.ir
4357
دفتر گروه
بیرامی - وجیهه       
2762
آزمایشگاه ديجيتال
پورجم - حامد       
2494
اتاق پروژه
بیات - روح اله       
2511
آزمایشگاه آنالوگ
حاجی میری - سعید       
2513
آزمایشگاه اندازه گيري و مدار-فرکانس بالا-کنترل خطی
سلیمی - علی اکبر       
2764
مهندسی عمران         
مدیر گروه
تفکری - احسان       
tafakori[at]znu.ac.ir
4206
دفتر گروه
نباتعلی پور - زهرا       
2611
آزمايشگاه مكانيك خاك
رستمخانی - علیرضا       
4234
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
محمدی - حسین       
h.mohammadi[at]znu.ac.ir
2498
آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیک
ذبیحیان - محمدحسن        
4498
آزمایشگاه مکانیک سیالات
-        
0
مهندسی معماری         
مدیر گروه
رحمانپور - علی       
rahmanpour[at]znu.ac.ir
4746
دفتر گروه
رسولی - اعظم       
4755
مهندسی کامپیوتر         
مدیر گروه
مقدادی - مجید       
meghdadi[at]znu.ac.ir
2613
دفتر گروه
بیرامی - وجیهه       
2762
سايت تخصصي - گروه كامپيوتر
محمدی - باب اله       
2489
مهندسی نقشه برداری         
مدیر گروه
قوامی - سید مرسل       
ghavami[at]znu.ac.ir
4435
دفتر گروه
سعادتی - صادق       
sadegh.saadati[at]znu.ac.ir
2373
کارگاه فتوگرامتری
سعادتی - صادق       
sadegh.saadati[at]znu.ac.ir
2224
كارگاه نقشه برداري
شهبازی - جواد       
shahbazi.javad[at]znu.ac.ir
2501
مهندسی معدن         
مدیر گروه
سلیمی - امیر       
a.salimi[at]znu.ac.ir
4354
دفتر گروه
پورامیدی - ابوالفضل       
4339
مهندسی شیمی         
مدیر گروه
یعقوبی - ملیحه       
myaghoobi[at]znu.ac.ir
4489
دفتر گروه
اسکندری - فریدون       
2384
کارشناس گروه
موسوی - رضا       
4360
مهندسی مواد         
مدیر گروه
عسجدی - فاطمه       
asjodi[at]znu.ac.ir
4363
دفتر گروه
فضلی - رحمان       
4340
مهندسی صنایع         
مدیر گروه
حیدری - مجید       
mheydari[at]znu.ac.ir
4394
دفتر گروه
لطفی - اصغر       
4016
هنر         
مدیر گروه
خرازیان - نغمه       
naghme.kharazian[at]znu.ac.ir
4761
اساتید گروه نقشه برداری
   حامد افشارنیا2814
   اسلام جوادنیا4504
   غلام رضا جودکی2224
   رضا دوستی4502
   موسی ساعی2224
   مجید عباسی2468
   امید غفاری
   مرتضی فتحی2292
   سید مرسل قوامی4435
   رامین کیامهر 4508
اساتید گروه معماری
   محمد باقری2768
   علی رحمان پور زنجانی
   داود رضائی2218
   آسیه سامه
   مهرداد سلطانی2626
   محمدصادق فلاحت4752
   مهدی مقیمی2607
   حمید وزیری2506
   مریم کلامی2505
   پریسا یمانی4748
اساتید گروه عمران
   جمال احمدی
   سید علی اصغر ارجمندی4206
   پیام اشتری2499
   مهدی اقبالی4484
   مهدی بابائی4274
   علی باباخانی4433
   جلال بازرگان2500
   حسین بیات
   احسان تفکری4060
   آزاده توکلی4792
   علی جعفروند2614
   مهران جوانمرد1000
   علیرضا خاوندی خیاوی2497
   حمید رحمانی4057
   امیر مسعود رحیمی2667
   ایرج سعیدپناه2289
   سید محمد شعاعی4020
   حسن طاهر خانی2499
   سعید عباسی2368
   علیرضا علی محمدی4793
   فرهنگ فرخی2674
   علیرضا فیروزفر4207
   علی لکی روحانی2812
   امير جواد مرادلو2217
   علیرضا معظمی4501
   بهزاد معین4508
   مرتضی معینی4791
   سید هاشم موسوی2674
   کیارش ناصر اسدی4048
   محرم نبی لو2497
اساتید گروه کامپیوتر
   علی آذرپیوند2493
   محسن افشارچی2281
   علی امیری4054
   اصغر تاج الدین
   سجاد حق زاد کلیدبری
   علیرضا خان تیموری2604
   سعید رحمانی4007
   داریوش سلیمی4024
   لیلا صفری4214
   امید عباس زاده
   داود محمدپورزنجانی2464
   حسین محمدی4055
   مجید مقدادی2613
   داریوش نجفی2281
اساتید گروه مکانیک
   مجتبی آیت اللهی2488
   عیسی احمدی4058
   حسام الدین ارغند4143
   داود افشاری4130
   محمد تقیلو4150
   رضا تیموری فعال2600
   رامین خامدی4062
   احسان خواصی4146
   امید رحمانی2334
   ناصر شفقتیان
   هاشم غریب لو2503
   جعفر غضنفریان4142
   علی فرتاش
   جلال قاسمی2766
   رسول محرمی2504
   محمد مصطفی محمدی4149
   اسماعیل پورسعیدی2407
   علی اکبر پیر محمدی2508
اساتید گروه برق
   مرتضی اسلامیان4485
   رضا امیدی
   منصور اوجاقی2512
   مهرداد بابازاده4217
   امیر باقری2218
   مهدیه بزرگی4224
   فرهاد بیات4071
   سیده یلدا ترابی
   سپیده جباری4218
   سعید جلیل زاده2326
   ابوالفضل جلیلوند2610
   مهدی حریری4428
   سید هادی حسینی2763
   مهدی خدابنده4069
   عباس ربیعی4208
   وحید رشتچی2274
   محمود رفائی بوکت4493
   حبيب اله زلف خانی2612
   علیرضا شایسته فرد2418
   علیرضا شریفی
   مصطفی طاهری2480
   اصغر طاهری4066
   سیروس طوفان4069
   اباذر عرب عامری4357
   عباس غایب لو2737
   سعید فضلی2629
   نیره قبادی4216
   صالح مبین4219
   شهرام محمدی2495
   فرشاد مریخ بیات4061
   محمد مصطفوی2495
   کاظم مظلومی4067
   حسن رضا میرزائی4211
   رضا نوروزیان2452
   مصطفی چرمی2760
   مصطفی یارقلی4070
اساتید گروه معدن
   سید مرتضی حسینی 4012
   رامین دوست محمدی4015
   آرش رفاهی4019
   علی رفیعی4014
   امیر سلیمی4354
   فرهاد صمیمی نمین4022
   امیر رضا محمدی
   وحید نیک بین4362
   صادق کریم پولی4345
اساتید گروه مهندسی شیمی
   حسن برگزین4088
   امیر دوستگانی4275
   مهدی ملکی4026
   کاوه کلانتری4064
   محسن یاوری2492
   ملیحه یعقوبی4489
   محمدرضا یوسفی4342
   طاهر یوسفی امیری4365
اساتید گروه هنر
   مسعود ابوالفضلی
   نغمه خرازیان4761
   پروانه دلفانی4137
   سید مانی عمادی4757
اساتید گروه مهندسی مواد
   حسین ابراهیم نژاد خالجیری4228
   محمدرضا توحیدی فر4348
   فاطمه عسجدی4363
   علی اکبر قادی4355
   سید احمد لاجوردی4353
   داوود مرادخانی2413
   جواد مقدم4364
اساتید گروه مهندسی صنایع
   مجید حیدری4394
   سیما غایب لو4140
   امیر یوسفلی2682