خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهنسرینسلمانیان2744
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
 معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
 امانتمهدی سلیمی 2279
 آزمایشگاه اندازه گيري و مدار-فرکانس بالا-کنترل خطیعلی اکبرسلیمی2764
 مدیر گروهامیرسلیمی4354
 روابط عمومی / مدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
 مدیر گروه علوم ورزشیعلیسیاح4314
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)زهراسیاری2506
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
 آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهمیر سعیدسید دراجی2355
 پشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس عمرانداوودسیفی راد2752
 سامانه های معاونت دانشجویی / پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://refah.swf.ir)عمرانسیفی فلاح2283
 اداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوییعمرانسیفی فلاح2283
 کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتاصغرشامی2305
 شورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمحمدرضاشامی2743
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری2768
 مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
 تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه سهیلاشعبانی2391
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)زهراشفیعی4554
 دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانیزهرا شفیعی4554
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهعلیشمس2348
 آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه ایمانشهابی2421
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
 سامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
 كارگاه نقشه برداري جوادشهبازی2501
 مرکز مشاوره دانشجوئی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی2311
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
 دفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
 بسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
 پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)کبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2392
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
 آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
 مدیر مرکز رشد و نوآوریجلالصبا2676
 آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
 نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیتعلیصدرا2319
 رصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهحسین صفری4774
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایصمدی4589
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایصمدی4590
 مسئول مرکز اموزش های آزاد و مجازیرضاصمیمی فرد2731
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / کار پردازیعبدالرحمنصنعتی2719
 کارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی عبدالرحمانصنعتی2719
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
 روابط عمومی / کارشناس فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
 سامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
 ساختمان مزرعه / دفتر مزرعهطارمی4388
 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولیمحمود طاهرباطنی 4592
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیحسنطاهرخانی2810
 بایگانی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه زیست شناسیمریمعباسی2543
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم انسانیمجتبیعباسی2290
 روابط عمومی / مسئول سمعی، بصری و آمفی تئاترقربان عباسی2238
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیمحمدعباسی4223
 آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
 اداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
 اداره کارگزینی / کارشناس امور اداریسهیلاعبداللهی2827