خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  معاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی دانشجویان2411
 آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکعلی مولایی2247
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
 سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران (شهید فرجامی-علیخانی-ناصربخت-عسگری نژاد-بابازاده-نوری-روغنی-ورقایی-رنج بر)--2245
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی-نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی2505
 سرپرست اداره اموال و انبار جوادآدینه4429
 مدیر آموزشعلیآقامحمدی2335
 مهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
 آزمایشگاه جانورشناسینفیسه آل یاسین2823
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)مهندسیآموزش دانشکده2448
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)کشاورزیآموزش دانشکده2398
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)علومآموزش دانشکده2536
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریاصغراحمدی2278
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / آبدارخانه ساختمان علوم اجتماعیشهنازاحمدی4323
 دبیرخانه / کارشناس دبیرخانهنسرین احمدی2736
 بایگانی / بایگانی آموزشجمالاحمدی2312
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانیبهناماذانی2219
 امور اداری دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
 معاون فرهنگی و اجتماعیداوداسلامی2412
 دفتر ریاست / مسئول دفتر ریاست دانشگاهحسناسلامی2331
 رئیس اداره امور قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش(معدن-شیمی-متالورژی)فریدوناسکندری2384
 اداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
 دفتر گروهفریدوناسکندری2384
 مدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
 روابط عمومی / کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
 مدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
 مدیریت امور دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
 ذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
 سامانه های معاونت پژوهشی / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)صفیهاشرفی2595
 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو2541
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو4011
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهفاطمهاصغری4772
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی / مدیر فرهنگیربابافشاری2781
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
 معاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / انتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / انتشاراتانتشارات /همکفانتشارات / همکف4212
 کارشناس گروه مهندسی آبهادیانصاری4267
 آزمایشگاه هیدرولیکهادیانصاری2394
 آزمایشگاه نقشه برداریهادیانصاری2394
 روابط عمومی / متصدی آمفی تئاتر، خدمات، تبلیغات و تشریفاتسعیداوجاقلو2238
 تسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
 امانتغریبعلیباباخانی2279
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علومسولمازبابازاده2775
 واحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
 رئیس هیئت مدیرهعبدالرسول بابایی2439
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
 اداره حین تحصیل / مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوم(مقطع کارشناسی )مریمبازرگان2695
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروههای خاکشناسی و گیاهپزشکیلیلاباقری2240
 امور اداری دانشکده / آبدارخانهباقری2381
 معاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویانحسینباقری2672
 معاونت دانشجویی / صندوق خیریه رفاه دانشجویانحسینباقری2672
 معاون نهادجوادباقری4712
 کارشناس اقتصاد جعفرباقری4329
 کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
 کارشناس حقوق جعفرباقری4329
 کارشناس موزه موسیبراتی4243
 دبیرخانه موزهموسیبراتی4245
 پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنتبهزادبرجی2700
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)بهزادبرجی2700
 مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
 هیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
 آزمایشگاه ژنومیکسعباسبهاری4264
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشسعیدهبهراملوئیان2536
 مدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییحامدبهرامي2454