خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  مدیر گروه زبان انگلیسیالهاممحمدی4465
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی / کارشناس مرکز مشاورهروژینامحمدی2311
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / کارشناس گروه استعدادهای درخشانمحمدعلیمحمدی2533
 عامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
 مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
 کارگاه پروژه و نمونه سازیرامینمحمدیاری4144
 مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
 مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
 مدیر هسته گزینشخوئینیمحمود2757
 معاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهامیرجوادمرادلو2413
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / سرپرست اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلیمریممرسلی2507
 معاونت دانشجویی / معاون دانشجوییعلیمرصعی2431
 مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهذکرالهمروتی2299
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
 کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی سیروسمسرور2316
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
 اداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانی (مقطع کارشناسی )فاطمهمسعودی2596
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه هاغلامرضامسعودی مقدم2720
 آزمایشگاه پرورش زنبور عسل علیرضامسلمی2233
 آزمایشگاه فرآورده های دامیعلیرضامسلمی2233
 آزمایشگاه جوجه کشیعلیرضامسلمی2233
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیستنسرینمسکار2517
 آموزش گروه زمین شناسینسرین مسکار2517
 آموزش گروه علوم محیط زیستنسرین مسکار2517
 مدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجویییحییمصطفوی2709
 مدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
 آزمایشگاه گیاه شناسی لیلامغانلو2616
 مدیر گروهمجیدمقدادی2613
 اداره دانش آموختگان / سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمهدیمنتخبی2729
 مدیر گروه مدیریت / حسابداریعلیمنصوری4327
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
 مسئول دفتر معاونتداودمهدوی2412
 معاونت دانشجویی / آبدارخانهیدالهمهدیخانی2569
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر عمرانیصادقمهدیون2607
 کارشناس تغذیهزیبامهری2780
 کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
 سرپرست پژوهشکدهمرتضیموحدی فاضل4246
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 کارشناس امور فرهنگیسیدمحسنموسوی2327
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی4281
 مدیریت اداری و پشتیبانی / کارشناس انفورماتیک معاونت اداریسیدحسنموسوی2730
 دفتر ریاست / کارشناس دفتر ریاستسیده لیلاموسوی2318
 خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
 عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
 کارشناس گروهرضاموسوی4360
 آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 حراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزایی2483
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه حسن رضامیرزایی2404
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دفتر حراستامیرمیرزایی2371
 دفتر گروه زهرانباتعلی پور2611
 معاون مدیر کتابخانه مرکزیسیدعلی النقینبوی2630
 دبیرخانه و مرکز اسناد سید علی النقی نبوی2630
 اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299
 کارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوریاکرمنجفلو2750
 آبدارخانه پژوهشکدهمیثمنجفلو4257
 معاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
 کارشناس اموال و انبارمحمدندرخانی4461
 آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان داروییلیلاندیرخانلو4567
 مدیریت امور پژوهشی / انتشارات و رابط وب پژوهشصونانصر2641
 مدیر گروه فیزیکمجتبینصیری2638
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیپرویزنظری2352
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)زینبنظری2684