خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  پشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
 مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
 استخر موج پلاس2694
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
 اداره حین تحصیل / مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوم(مقطع کارشناسی )مریمبازرگان2695
 دفتر ریاست / آبدارخانه رياسترحیمتاران2696
 مدیریت امور دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
 پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنتبهزادبرجی2700
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)بهزادبرجی2700
 سامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)حمیدنعمتی2704
 رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
 مدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجویییحییمصطفوی2709
 دفتر ریاست / مدیر حوزه ریاستعلیرضاحاجیلو2712
 مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
 مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
 انتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2716
 اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏محمودجعفری2718
 سامانه های معاونت اداری مالی / اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)محمودجعفری2718
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / کار پر دازی - دانشکده علوم انسانی- مرکز رشد - معاونت آموزشیعبدالرحمنصنعتی2719
 کارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی عبدالرحمانصنعتی2719
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه هاغلامرضامسعودی مقدم2720
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی غیر هیات علمیفاطمهحاتمی2725
 اداره خدمات آموزشی / کارشناسفرحنازتنها2728
 اداره دانش آموختگان / سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمهدیمنتخبی2729
 مدیریت اداری و پشتیبانی / کارشناس انفورماتیک معاونت اداریسیدحسنموسوی2730
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول فضای سبزسیامکزینل خانی2731
 آموزش آزاد و مجازی / مسئول مرکز اموزش های آزاد و مجازیرضاصمیمی فرد2731
 اورژانس و پذیرش 2091020354752733
 مدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / کارشناس تحصیلات تکمیلیمنیژهنهالی2735
 دبیرخانه / کارشناس دبیرخانهنسرین احمدی2736
 معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمحمدرضاشامی2743
 کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روش ها (تشکیلات و بهبود روشها-هیئت امنا-آموزش ضمن خدمت)نسرینسلمانیان2744
 سامانه های مدیریت برنامه بودجه / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
 دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهنسرینسلمانیان2744
 مسئول واحد خواهرانحبیبهخان محمدی2746
 کارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوریاکرمنجفلو2750
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس معماریسعیدرحمانی2751
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس عمرانداوودسیفی راد2752
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیمنیرسراجی وطن2755
 مدیر هسته گزینشخوئینیمحمود2757
 دفتر گروهوجیههبیرامی2762
 دفتر گروهوجیههبیرامی2762
 آزمایشگاه اندازه گيري و مدار-فرکانس بالا-کنترل خطیعلی اکبرسلیمی2764
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری2768
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
 معاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773
 سامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
 اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
 اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
 کارشناس سلفعسگرتروان2774
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علومسولمازبابازاده2775
 اداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
 مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
 کارشناس ورزشیسعدیفتاحی2779
 کارشناس تغذیهزیبامهری2780
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی / مدیر فرهنگیربابافشاری2781
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)مهنازخدایی2793
 واحد نظام وظیفه / کارشناس علیکمالی2798
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیداود کولیوند2804
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (3)ربابمحمدی2809
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیحسنطاهرخانی2810
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
 آزمایشگاه جانورشناسینفیسه آل یاسین2823
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / امور فناوری و ارتباط با جامعهقمرعزیزی2824