خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  مدیر گروه مدیریت / حسابداریعلیمنصوری4327
 حراست دانشکده / نگهبانی ساختمان علوم اجتماعی4324
 انتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / آبدارخانه ساختمان علوم اجتماعیشهنازاحمدی4323
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزس ساختمان علوم اجتماعیرقیهقاسمی4322
 کارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
 مدیر گروه علوم ورزشیعلیسیاح4314
 مدیر گروه اقتصاد امیرجباری4302
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
 مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
 خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی4281
 عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
 پشتیبانی شبکهمیثمعبدالهی4270
 کارشناس گروه مهندسی آبهادیانصاری4267
 آزمایشگاه ژنومیکسعباسبهاری4264
 کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
 آبدارخانه پژوهشکدهمیثمنجفلو4257
  دفتر پژوهشکده فناوریهای نوین زیستیمهتابقصابی4254
 مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
 هیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
 مدیر گروه بیوتکنولوژیخسروخلیفه4251
 کارشناس پژوهشکدهسیده مهتابقصابی4250
 آزمایشگاه کشت بافتعلی عمارلو4249
 هیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
 معاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
 سرپرست پژوهشکدهمرتضیموحدی فاضل4246
 دبیرخانه موزهموسیبراتی4245
 کارشناس موزه موسیبراتی4243
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمجید یوسفی افراشته 4240
 کارشناس اموال و انباررضاتیموریان4238
 بسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
 آزمايشگاه مكانيك خاكعلیرضارستمخانی4234
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
 روابط عمومی / کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیمحمدعباسی4223
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
 روابط عمومی / کارشناس فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
 سامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
 کارشناس-4219
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / انتشاراتانتشارات /همکفانتشارات / همکف4212
 رصدخانه / دفتر رصدخانه4206
 مدیر گروهاحسانتفکری4206
 کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
 مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
 مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
 معاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
 حوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
 رصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
 آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
 کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
 کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
 مدیر گروهمحمدتقیلو4150
 کارگاه پروژه و نمونه سازیرامینمحمدیاری4144
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
 مدیر گروه روانشناسیاباذرچراغی4131
 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکده علوم انسانیمهین قزلباش4125
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک علوم انسانییوسفرضایی4123
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
 کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
 کارشناس گروه علوم ورزشیاکرمجعفری4105
 کارشناس گروه زبان انگلیسیمجیدقنبری4104