بروزرسانی: 29-1-1402
مدیر حقوقی, قراردادها و رسیدگی به شکایات

 

دکتر سید مجتبی حسینی الموسوی

مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

 
 • تنظیم و انعقاد قرارداد با اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی).
 • شرکت در کمیته قراردادها ،کمیسیون مناقصات و مزایدها واظهار نظر در چارچوب قوانین و مقررات وآیین نامه مربوطه دانشگاه.
 • مشاوره و ارشاد ارباب رجوع، اساتید و کارکنان دانشگاه.
 • انجام مکاتبات با مراجع قضایی در موارد نیاز.
 • اقامه دعاوی دانشگاه و دفاع از دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در تمامی مراجع (اعم از قضایی یا غیر قضایی) ودرتمامی مراحل دادرسی.
 • پی گیری و اقدام در خصوص اجرای تعهدات مستنکفین از تعهد بورسیه های دانشگاه و وزارت متبوع از طریق واحد اجرای ثبت یا محاکم قضایی با ارجاع مقام مافوق و وزارتخانه متبوع.
 • ارائه مشاوره برای تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز دانشگاه.
 • ایجاد آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات.
 • پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال اموال دانشگاه و اخذ سند مالکیت.
 • برگزاری و نظارت بر امور مربوط به مناقصات و معاملات دانشگاه.
 • مشاوره و ارائه راهنمایی حقوقی به واحدهای مختلف دانشگاه.
 • انجام کلیه اموری که توسط مقام مافوق در چارچوب وظایف مربوطه محول می گردد.
 • نماینده رئیس دانشگاه در جلسات مناقصات دفتر فنی دانشگاه .
 • تنظیم آگهی و برگزاری مزایده و فروش اموال و خودروهای اسقاطی دانشگاه.
 • و ....

 

بازدید امروز: 2