بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف کارپردازی کل

 
 

واحد کارپردازی کل دانشگاه وظیفه انجام خریدها و ارئه خدمات مورد نیاز طبق شرح وظایف تعیین شده را عهده دار می باشد . واحدهای تحت پوشش و در دست اقدام :

•  حوزه ریاست دارای یازده واحد مدیریتی

•  حوزه معاونت اداری ومالی دارای نه واحد مدیریتی

•  واحد انفورماتیک دارای دو واحد مدیریتی

•  واحد طرحهای عمرانی دارای چهارواحد مدیریتی

•  دانشکده هنر

•  موزه تاریخ طبیعی

و خریدهای کلی دانشگاه و دانشکده ها با عنایت به دستور معاونت و ریاست محترم انجام می پذیرد.

این واحد با دریافت تنخواه تخصیص داده شده طبق مصوبات موجود در اول سال مالی نسبت به انجام خرید در چارچوب اعتبار تخصیص اقدام می نماید.

درخواستهای مورد نیاز واحدهای تحت پوشش پس از تائید توسط مسئولین مربوطه جهت خرید به واحد کارپردازی ارسال می گردد. این واحد پس از دریافت برگه درخواست تکمیل شده ( از نظر امضاء ، شماره و تاریخ ) نسبت به ثبت درخواست دردفتر اندیکاتور کارپردازی که پس از صدور دستور خرید به یکی از مامورین خرید ارجاع داده می شود. مامورین خرید موظف به دریافت استعلام (به نسبت ارزش ریالی ) از 3 فروشگاه چه دراستان و چه تهران و یا مراکز عمده ارائه دهنده می باشند.

پس از خرید که با توجه به صلاحدید دستگاه و در نظر گرفتن صرف و صلاح بصورت نقد و یا مدت دار انجام می شود مدارک هزینه قبل از ارسال به انبارکل در نرم افزار حسابداری نگهداری می شود و قسمت پائین فرم درخواست توسط مامورین خرید تکمیل وطبق شماره به واحد درخواست کننده عودت داده می شود .

پس ازاینکه اقلام توسط انبار رویت شد اسناد قطعی از تنخواه مامورین خرید کسر و پس از بررسی و رفع نواقص و اشکال بصورت اسناد تفکیکی از لحاظ عمرانی و جاری و تجهیزات جهت تسویه تنخواه کارپردازی به واحد امور مالی ارسال می گردد. اسناد هزینه عمرانی توسط مدیریت دفتر طرحهای عمرانی و اسناد هزینه جاری و تجهیزات نیز نیز پس از تائید مدیریت محترم اداری و پشتیبانی تائید و جهت استحضار و صدور دستور پرداخت به امضاء معاونت محترم اداری و مالی می رسد .

چکهای این واحد نیز با دو امضاء مدیریت امور اداری و مسئول کارپردازی که ممهور به مهر واحد کارپردازی می باشد قابل صدور می باشد. ارائه ریزهزینه کرد و عملیات حسابداری هرماه به مدیریت امور ادرای و دفتر طرحهای عمرانی ودرصورت درخواست واحدهای تابعه تنظیم و ارسال می گردد. جهت کنترل حسابها بادریافت صورت ریز بانکی و امورمالی درپایان هرماه نسبت به رفع مغایرتهای موجود اقدام می گردد.

واحد سفارشات خارجی نیز با توجه به داشتن سوابق خرید از طریق گشایش اعتبار و طی کلیه مراحل خرید و تنظیم اسناد و ارائه آن به واحد مالی دانشگاه درحال حاضر نسبت به به تسویه امور فوق اقدام نموده و نیز با توجه به فاینانس بودن اعتبارها پیگیری های لازم نسبت به تامین اعتبار ریالی جهت پرداخت اقساط اعلام شده انجام می پذیرد.

•  پیگیری خریدهای خارجی از محل اعتبارات – وام ، جاری ، تجهیزات و تخصیص های دیگر

•  پیگیری موارد نصب و راه اندازی تجهیزات خریداری شده و درصورت نیاز رفع نواقص فنی طی رایزنی و انجام مکاتبه با شرکتها با توجه به اتمام گارانتی (بدون پرداخت هزینه )

•  پیگیری و اقدام درخصوص مقرر ارزی اساتید پس از دستور معاونت محترم اداری ومالی و انجام کلیه مراحل بانکی در این خصوص

•  پیگیری دریافت فیشهای برداشت بانکی درخصوص اقساط وام و ارائه آنها به امورمالی جهت تسویه تنخواه این واحد

•  پیگیری مستمر و انحام مکاتبه با دفتر تجهیزات وزارت علوم درخصوص خریدهای جدید و ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز بدین منظور

•  مکاتبه با شرکتهای داخلی جهت دریافت پروفورماهای مورد نیاز اساتید جهت تکمیل اطلاعات درخصوص دستگاههای درخواستی جدید.

عمده  وظیفه واحد کارپردازی انجام خریدهای مربوط به حوزه ریاست  –  معاونت اداری و مالی و  دفتر طرحهای عمرانی     می باشد.

خلاصه ای از روند خرید داخلی

•  درخواست کننده : تکمیل برگ درخواست خرید (از نظر امضاء مقام مسئول ، عنوان و مشخصات کالای مورد نظر ) شماره و تاریخ

•  کارپردازی : دریافت برگه درخواست و بررسی آن از نظر اولویت خرید محل هزینه و هماهنگی با درخواست کننده

•  دریافت استعلام از چند مرکز فروش درخصوص اقلامی که قیمت بالادارند و بررسی استعلامها و انتخاب بهترین گزینه

•  خرید کالا(نقد/نسیه) طبق صلاحدیدو تحویل آن به انبار کل وارسال لاشه برگه به درخواست کننده جهت اطلاع از خرید صورت گرفته و مراجعه به انبارجهت تحویل کالا

•  ثبت کلیه هزینه ها (دریافت ،پرداخت ) و.... در نرم افزار حسابداری که این امر موجب سهولت در دسترسی به کلیه گزارشها و هزینه کردهای واحدهای تابعه

•  تنظیم آرشیو از کاتالوگهای دریافتی از فروشگاهها و شرکتهای مختلف جهت روئیت درخواست کنندگان و انتخاب طبق سلیقه و شرایط

•  تنظیم اسناد هزینه و ارسال آن به اداره امور مالی جهت تسویه تنخواه و دریافت تنخواه جدید

این واحد با داشتن 4 نفر نیرو به شرح زیر کلیه امورات این واحد را مرتفع می سازند

                                  ********************************

•  مسئول کارپردازی و سفارشات خارجی

مسئول کارپردازی کل و سفارشات خارجی مسئولیت کلیه خریدهای داخلی و خارجی دانشگاه را برعهده دارد. اعم از :

رسیدگی و نظارت

رفع نواقض اسناد

پیگیری درخصوص دریافت تنخواه و تسویه آن

•  دو نفر مامور خرید داخلی

مامورین خرید نیز وظیفه خرید اقلام را پس از صدور دستور خرید توسط مسئول کارپردازی برعهده دارند.

•  یک نفر جهت انجام امور دفتری واحد سفارشات خارجی و کارپردازی

یک نفر نیرو نیز بعنوان متصدی امور دفتری کلیه امور مربوط به تنظیم اسناد – صدور چک – نگهداری حسابهای این واحد توسط نرم افزار موجود و نیز کلیه امورات دبیرخانه ای – تشکیل پرونده های دستگاههای خارجی – پیگیری خریدهای جدید و انجام مکاتبات با اساتیدو ... دریافت و ارسال استعلام های داخلی و خارجی و ارائه گزارش های درخواستی مسئولین را انجام می دهند.

بازدید امروز: 3