خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 4
بازديد ديروز: 15
بازديد کل: 160325
بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف اداره رفاه کارنان و اعضای هیأت علمی

1- انجام امورات مربوط به تسهیلات خانه های سازمانی و مسکن اعضاي هيئت علمي
2- تهيه و توزيع بن هاي کالا و غير نقدي
3- انجام هماهنگيهاي لازم جهت مسافرتهاي کارکنان
4- انجام اقدامات لازم جهت قراردادهاي بيمه تکميلي و عمر و هماهنگي دريافت خسارات کارکنان
5- پيگيري و انجام اقدامات لازم جهت وامهاي بانکي
6- دريافت و امتیازبندی درخواستهاي خانه سازمانی اعضاي هيئت علمي
8- ايجاد بسترهای مناسب جهت اطلاع رساني به کارکنان
9- عقد تفاهمنامه با مجموعه هاي ورزشي فرهنگي و آموزشي وفروشگاهها جهت رفاه کارکنان
10- اداره مجموعه مهد کودک وهماهنگي هاي لازم جهت معرفي و ثبت نام
11- هماهنگي درخصوص امکانات وزارتي براي اعضاي هيئت علمي مانند وام ،وام مسکن و ساير موارد
12- انجام مصوبات ستاد رفاهي
13- انجام اقدامات لازم در خصوص معرفي به بيمه خدمات درماني يا ابطال دفترچه
14- هماهنگي اجراي فوق برنامه هايي مانند اهداء جوايز به دانش آموزان ممتاز و هداياي روز زن و مرد
15- انجام هماهنگيهاي لازم جهت استفاده همکاران از مجموعه هاي ورزشي فرهنگي و آموزشي وفروشگاهها
16- انجام سايراقدامات رفاهي که موجب ايجاد تسهيلات ويژه براي کارکنان گردد همانند بيمه خودرو همکاران و...

بازدید امروز: 3