خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 4
بازديد ديروز: 40
بازديد کل: 128635
بروزرسانی: 4-11-1397
پرسش و پاسخ

پاسخ سوالات مطروحه از سوی کارکنان

سوال : دغدغه همکاران در خصوص اینکه حق بیمه از اضافه کار کسر نمی گردد. (منظور کسور بازنشستگی)

پاسخ : باستناد ماده 74 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق العاده های شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده های مشاغل مدیریتی و تفاوت تطبیق) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد. لذا کسر بیمه بازنشستگی مشمول قانونی ندارد. شایان ذکر است باستناد بند 1 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 17/4/93 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مستند به مواد 59 قانون برنامه پنجم و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاههای اجرایی را ممنوع اعلام کرده است.

سوال : در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی هیچ اقدامی صورت نمی گیرد ؟

پاسخ : باستناد ماده 9 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسه می تواند در قالب سهمیه ابلاغی از سوی وزارت اعضای قراردادی خود را با توجه به بندهای الف، ب، ج همین ماده مشروط به وجود پست سازمانی بلاتصدی و تصویب هیات امناء و طی مراحل گزینش تبدیل به پیمانی نمایید لذا تا زمانی که سهمیه استخدامی از سوی وزارت به دانشگاه اعلام نشده اقدامی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی متصور نمی باشد.

سوال : در خصوص عدم احتساب سابقه شرکتی در قراردادها ؟

پاسخ : با توجه به اینکه شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه بعنوان بخش خصوصی محسوب می گردند بالتبع نیروهای این شرکتها نیز بعنوان کارمند دانشگاه محسوب نشده و شرکت بعنوان کارفرمای آنان تلقی می گردد بدین لحاظ سوابق بخش خصوصی در دوایر دولتی قابل لحاظ از بابت اعطای پایه و مزایای شغلی نمی باشد بدیهی است سوابق مذکور چنانچه فرد مشترک صندوق تامین اجتماعی باشد از بابت سنوات خدمتی در بازنشستگی قابل احتساب می باشد.

سوال : در خصوص لحاظ نمودن اضافه کاری بابت ورزش کارکنان؟

پاسخ : به هیات اجرایی منابع انسانی پیشنهاد گردیده است در صورت موافقت 10 ساعت سقف اضافه کار کارکنان بابت ورزش افزایش یابد.

سوال : در خصوص هزینه سفر کسانی که مسافرت نرفته اند ؟

پاسخ : در خصوص یارانه سفر هم باید گفت که اولاً برگزاری برنامه های جمعی و گروهی مابین کارکنان به عناوین مختلف از جمله مناسبتها و ورزش و سفر و ... امری توصیه شده در جهت همگرایی بوده و جزو برنامه ها و سیاستهای دانشگاه است همچنین با توجه به اینکه یارانه مذکور ویژه سال 93 نبوده و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و از طرفی امر بر این است که موارد متنوعی از امکانات از جمله گلگشت های خانوادگی و اجاره سوئیت و تورهای مسافرتی و ... طراحی و تعریف گردد لذا فرصت استفاده از یارانه مذکور برای همکاران ایجاد خواهد شد مضافاً اینکه هدف در پرداخت مذکور تشویق همکاران به سفر با لحاظ محدودیتهای اعتباری بوده است.

بازدید امروز: 2