خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 13
بازديد ديروز: 7
بازديد کل: 160319
بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف بخش فضای سبز

 
بخش فضاي سبز كه جهت مديريت قسمتهاي جنگل كاري و چمن كاري شده فضاي سبز ايجاد شده است به عنوان يك واحد در داخل حوزه معاونت اداري مالي تحت نظر اداره تداركات و خدمات اداره مي شود اين بخش با توجه به حساسيت موضوع فضاي سبز در مجموعه محوطه دانشگاه از دير باز مورد توجه بوده و تلاش زيادي جهت سازمان يافتن و توسعه هر چه بيشتر اين بخش در آينده مي شود.

در يك تعريف كلي فضاي سبز وظيفه نگهداري و مرمت بخشهاي مختلف فضاي سبز و همچنين ايجاد و توسعه فضاي سبز را در نقاط مختلف دانشگاه را به عهده دارد.
در ارتباط با نگهداري فضاي سبز وظيفه آبياري _ وجين _ گلكاري _ هرس و غيره به عهده اين واحد بوده و نيز در ارتباط با مبحث توسعه , با استفاده از نظرات كارشناسان مربوطه و اساتيد محترم , پس از نقشه برداري از منطقه مورد نظر , طرح مناسب را با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي بر روي نقشه مزبور پياده نموده و پس از تصويب نهائي و تامين اعتبار لازم جهت اجرا توسط پرسنل فضاي سبز مورد اقدام قرار مي گيرد .

با توجه به اينكه واحد فضاي سبز به عنوان زير مجموعه اي از تداركات و خدمات انجام وظايف نموده است بايستي خاطرنشان كرد كه اين واحد براي اينكه بتواند وظايف محوله را به نحو احسن به اجرا درآورد و نيز بتواند در انجام وظيفه مهم توسعه فضاي سبز بيشتر موفق باشد , و نيز با توجه به مشكلات و مسائل عديده از جمله كمبود آب و مشكلات اقليمي , مي تواند به زير مجموعه هاي ذيل تفكيك گردد.

    •   بخش توليد نهاده هاي فضاي سبز

    •   بخش نظارت بر نگهداري و مرمت فضاي سبز

    •   امور مالي جهت تامين اعتبار و امكانات

    •   بخش اجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار

    •   امور مربوط به بررسي و اجراي پروژه هاي ايجاد فضاي سبز

2-      پيمانكاران

پيمانكاران فضاي سبز جهت اجراي پروژه هاي مد نظر و نيز انجام عمليات مربوط به نگهداري , با هماهنگي دفتر حقوقي دانشگاه انتخاب شده و به فعاليت مشغول مي شود و لذا در تمام مدت قرارداد نظارت بر حسن عملكرد و اجراي قرارداد به عهده واحد فضاي سبز مي باشد.

بازدید امروز: 4