خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 2329
بازديد ديروز: 48
بازديد کل: 134426
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن معاونت اداری مالی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت اداری-مالی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283080    
مسئول دفتر معاونت
محمدی - روح اله       
2332
کارشناس انفورماتیک مرکزی
موسوی - سیدحسن       
2730
انتشارات ساختمان مرکزی
انتشارات - انتشارات       
2216
مدیریت اداری و پشتیبانی            نمابر: 33052755    
مدیر اداری و پشتیبانی
امامی - فرزانه       
2755
مسئول دفتر اداری و پشتیبانی
سراجی وطن - منیر       
2755
   اداره کارگزینی            
رئیس اداره کارگزینی
اسکندری - علی       
2325
کارشناس بازنشستگان و بیمه
خدایی - رضا       
2314
کارشناس حضور و غیاب
لازمی - سهیلا       
2466
کارشناس کارگزینی غیر هیات علمی
حاتمی - فاطمه       
2725
کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)
نظری - زینب       
2684
کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)
خدایی - مهناز       
2793
کارشناس امور اداری
عبداللهی - سهیلا       
2827
   اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی            
کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏
جعفری - محمود       
2718
مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)
حسنی - محمدعلی       
2791
   کارپردازی کل            نمابر: 32283015    
مسئول کارپردازی کل
قربانی - اکبر       
2558
کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی
صنعتی - عبدالرحمان       
2719
کارپرداز معاونت پژوهشی
کاظمی - حسین       
4318
   اداره امور عمومی وپشتیبانی            
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
امانلو - علیرضا       
2352
مسئول خدمات
شامی - اصغر       
2305
مسئول نقلیه
شامی - اصغر       
2237
اتاق رانندگان
- - -       
2237
کارگاه مکانیکی
نجفی - اصغر       
4442
آژانس دانشگاه
- - -       
2555
کارشناس فضای سبز
صمیمی فرد - رضا       
2731
   اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی            
رئیس اداره ر رفاه
خدایی - علی اکبر        
4466
متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
نظری - زهرا       
2441
مهمانسرای اشراق
-- - --       
4440
مهد کودک
کودک - مهد       
2420
متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
مهدوی - داود       
2754
کارشناس امور بازنشستگان
خدایی - رضا       
2314
مدیریت مالی            
مدیر مالی
نبوی - سیدجعفر       
2727
مسئول دفتر و دبیرخانه مالی
بیات - نسرین       
2309
کارشناس امور قراردادها
معماریان - زهره       
2734
   اداره رسیدگی به اسناد            
رئیس اداره رسیدگی به اسناد
یوسفی - مریم       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (1)
موسوی - سیدمهدی       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (2)
قهرمانی - محمدرضا        
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (5)
محمدی - رباب       
2308
بایگانی امور مالی
نظریان - ثریا       
2459
   اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت)            
کارشناس دریافت و پرداخت
شهیدی - مهین       
2864
کارشناس حقوق و دستمزد
نورسینا - مریم       
2306
کارشناس حقوق و دستمزد
حسنی - معصومه       
2863
   واحد درآمد            
مسئول واحد درآمد
بابایی - عبدالرسول       
2439
   اداره اموال و انبار            
سرپرست اداره اموال و انبار
پارسا - کیوان       
4429
کارشناس مسئول اموال و انبار
شکوری - مرتضی       
4237
مسئول انبار
آدینه - جواد       
4462
کارشناس اموال و انبار
ندرخانی - محمد       
4461
کارشناس اموال و انبار
تاران - امیر       
4711
کارشناس اموال و انبار
تیموریان - رضا       
4238
انباردار 1
حسینی - رسول        
4460
مدیریت طرحهای عمرانی            نمابر: 2366    
مدیر طرحهای عمرانی
علیمحمدی - علیرضا       
2366
دبیرخانه طرحهای عمرانی
مهدیون - صادق       
2607
آرشیو
رحمانی - سعید       
2751
   اداره طرحهای عمرانی            
رئیس اداره طرحهای عمرانی
تاران - رضا       
2550
   اداره تأسیسات و نگهداری            
رئیس اداره تأسیسات و نگهداری
سیفی راد - داود       
2752
تکنسین تاسیسات
مسعودی مقدم - غلامرضا       
2720
مسئول برق و مخابرات
بیات - علی اکبر       
2333
مسئول تأسیسات
قدیمی - بهروز       
2321
مدیریت امور حقوقی و قراردادها            
مدیر امور حقوقی و قراردادها
حسینی - سید مجتبی       
2294
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
خدیو - محمود       
2225
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
اسماعیلی نژاد - پیمان       
2826
صندوق معین            
مدیر عامل
قزلباش - رضا       
2535
رئیس هیئت مدیره
بابایی - عبدالرسول        
2439
عضو هیئت مدیره
موسوی - سیدمهدی       
4281
بازرس صندوق
خدیو - محمود       
2225