بروزرسانی: 2-4-1403
عرضه مستقیم محصولات تولیدی مزرعه آموزشی و پژوهشی

فروشگاه عرضه مستقیم محصولات  تولیدی مزرعه آموزشی و پژوهشی شامل لبنیات (شیر، ماست، پنیر)، تخم مرغ و عسل  در بازارچه دانشگاه.

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-