بروزرسانی: 30-6-1394
نماتدشناسی- Nematology Lab

مسئول آزمایشگاه: دکتر علی اسکندری
تلفن تماس: 33054375
زمینه های فعالیت: انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و اجرای واحدهای عملی دروس تخصصی مرتبط با نماتد شناسی و عوامل بیماریزای نماتدی گیاهان در مقاطع مختلف تحصیلی

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-