بروزرسانی: 2-4-1403
واحد نهالستان

واحد نهالستان مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زنجان شامل 4 هکتار زمین جهت تولید انواع نهال مثمر و غیر مثمر می­باشد.

بازدید امروز: 3


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-