خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

تماس با ما

آدرس: زنجان، دانشگاه زنجان، دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان

 

تلفن: 33052676 (24) 98+

32283099 (24) 98+

فکس: 32283098 (24) 98+

پست الکترونیک: apfan[at]znu.ac.ir