خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 5-10-1396
.

وظایف کارگروه تخصصی آپفن
1 تدوین و به‌روزرسانی سند آمایش علم و فناوری استانی
2 برنامه‌ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری در استان
3 تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب
4 تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و فناوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی‌ها و مزیت‌های استانی
5 نحوه نظارت بر فعالیت‌های علمی، فناورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری
6 تدوین برنامه‌های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در استان
7 تدوین سازوکارهای همسویی بین اهداف و سیاست‌های استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با اهداف و سیاست‌های ملی

 

بازدید امروز: 2