خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 6-9-1397
آیین نامه ها و شیوه نامه ها

 سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) 

سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور - 1388

نقشه جامع علمی کشور- 1389

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - 1393

آیی‏ن نامه شورای برنامه‏ ریزی و توسعه و کارگروه های تخصصی ذیل شورای استان زنجان - 1394

دستورالعمل اجرایی ماده 56

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 56

دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‏‏ های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی (1396)

بند 21 دستورالعمل بودجه استانی (1396)

صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارجاع کارها

قانون بودجه 1397

پیوست 3 قانون بودجه 1397

پیوست 4-1 قانون بودجه 1397

پیوست 4-2 قانون بودجه 1397

بند (ح) و (ط) تبصره (9) قانون بودجه 97

دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) بودجه 97

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه 97

ضوابط اجرایی قانون بودجه (1397)

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2