خانه :: اساتید :: اخبار
اطلاعیه
نحوه هماهنگی انجام آنالیز  • دانشجویان و متقاضیان محترم می‌بایست فرم آنالیز مربوط به آزمایش مورد نظر خود را به همراه فیش واریزی یا فرم امضا شده استفاده از محل پژوهانه به مسئول محترم آزمایشگاه جهت مهر و امضا تحویل داده و پس از هماهنگی نمونه‌های خود را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند.
  • از این پس متقاضیان جهت پرداخت وجوه می‌توانند علاوه بر روش حضوری در شعب بانک تجارت، از طریق انتقال وجه بصورت کارت به کارت به شماره کارت مجازی 0027 0013 8370 5859 متعلق به درآمدهای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان از طریق خودپرداز و براساس شناسه حساب موجود در فرم‌های آنالیز مربوطه  اقدام نمایند.
  • هزینه انجام آزمایشات بر اساس نرخ تعرفه خدمات موجود در منوی عمودی اول محاسبه خواهد شد. همچنین همکاران و دانشجویان محترم دانشگاه زنجان به میزان 40 درصد از کل هزینه محاسبه شده براساس تعرفه ‌ها از تخفیف بهره‌مند خواهند شد.

 


ارسال شده در مورخه: 26-07-1401