خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 13-10-1402
نشریات فعال

لوگوی نشریه آخرین شماره نشریه مدیر مسئول سردبیر شماره نشریات پست الکترونیکی
فرآیندهای سبز عرفان حیدری شمیم صفایی _دوره پنجم_شماره اول_مهر401 
_دوره پنجم_شماره 2_فروردین 1402

شمیم صفائی: ShamimSafaei@gmail.com  

عرفان حیدری: Heydarierfan75@gmail.com 

گیاهبان آرمین عبدی صبا قربانلو شماره 1 _  بهار 1402

اروین عبدی: Arvin.abdi@gmail.com 

صبا قربانلو: Saba.ghorbanlu@gmail.com 

دام و دانش فاطمه رضایی فرشته جعفری شماره اول_تابستان 1401 
شماره دوم_ تابستان 1402

 فاطمه رضائی: Rezaie195@gmail.com

فرشته جعفری: Jafarif484@gmail.com  

رهاب محمدرضا شهبازی سیده سارا نبوی _ سال اول-شماره 2-آبان401
س
ال دوم_ شماره سوم _بهار 1402 
شماره 4_ پاییز 1402

امیر حسین توانا: Amir79zng@gmail.com 

ایرانشناسی محمدرضا نعمتی ابوالفضل رحیمی  شماره 1 پاییز1401
شماره 2 زمستان1401 
شماره 3 _بهار 1402 
شماره 4_ تابستان 1402
 

      محمدرضانعمتی: Mohammadreza.Nemati78@gmail.com        

ابوالفضل رحیمی: abolfazlrahemiwww@gmail.com 

داد علی توکلی مهدی محمدی شماره 7|نیمسال اول|آبان 1401
ش
ماره 8
شماره 9 
شماره 10

علی توکلی: Ali4tavak@gmail.com 

مهدی محمدی: Mahdimohammadi20210@gmail.com 

ژنوتیک مهدیس براتی فرد   شماره اول_مردادماه 1402   
بی تعارف محمد رفیعی سید علیرضا آقاحسینی شماره 270_ پاییز 1401
شماره 271_ بهار 1402 
ویژه نامه حماس 
شماره 272_ تابستان 1402 
ویژه نامه نوورودی های پاییز 1402
شماره 273_پاییز 1402 
mohammadrafiei1979@gmail.com
hosinyaliw31@gmail.com
روبه صبح زهره وفا مائده بیگدلی شماره 66 بهار 1402
شماره 67_ پاییز 1402
شماره 68_ پاییز 1402
maedehbigdeli223@gmail.com
صنایع دستی مهدی رحمانی مهدی رحمانی   mahdii.rahmanii99@gmail.com
مهندس آینده محدثه ابوالمعصوم مسعود بخشی شماره 1_ 18 اردیبهشت 1402 znu_pr@znu.ac.ir
  مارتنزیت دانیال انصاری دانیال انصاری شماره 1_ پاییز 1402 nashreye@znu.ac.ir
  تابش فرناز گروسی تینا غلامی بیرامی شماره 1_ تابستان 1402 nashreye@znu.ac.ir
  روان آوا زهرا حسنی حسنکلو زهرا شیرانی شماره 1 _ تابستان 1402 nashreye@znu.ac.ir
اقتصادنامه کیهان ضیغمی منفرد کیهان ضیغمی منفرد شماره 1_ تیرماه 1402 
شماره 2 _ مردادماه 1402 
شماره 3 _ شهریورماه 1402 
شماره 4 _ مهرماه 1402 
شماره 5 _ آذرماه 1402
nashreye@znu.ac.ir
  نسل نو اسماء عشرتی فاطمه آزادی شماره 1 _ تابستان 1402 nashreye@znu.ac.ir
  بیوز نگین ایده لویی ثمین کاوندی   nashreye@znu.ac.ir
  هیگز علیرضا خوئینی ماهان عبدالهی   nashreye@znu.ac.ir
  عصر معدن مرتضی صحرائی فرد مرتضی صحرائی فرد شماره 1  nashreye@znu.ac.ir

بازدید امروز: 2