خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-10-1401
نشریات فعال

لوگوی نشریه آخرین شماره نشریه مدیر مسئول سردبیر شماره نشریات پست الکترونیکی
فرآیندهای سبز عرفان حیدری شمیم صفایی _دوره پنجم_شماره اول_مهر401

شمیم صفائی: ShamimSafaei@gmail.com  

عرفان حیدری: Heydarierfan75@gmail.com 

گیاهبان آرمین عبدی صبا قربانلو  

اروین عبدی: Arvin.abdi@gmail.com 

صبا قربانلو: Saba.ghorbanlu@gmail.com 

دام و دانش فاطمه رضایی فرشته جعفری شماره اول_تابستان 401

 فاطمه رضائی: Rezaie195@gmail.com

فرشته جعفری: Jafarif484@gmail.com  

رهاب امیرحسین توانا علی میلاندرزاده _ سال اول-شماره 2-آبان401

علی میلاندرزاده: Alimilan137979@gmail.com 

امیر حسین توانا: Amirhossein.tavana@gmail.com 

ایرانشناسی محمدرضا نعمتی ابوالفضل رحیمی سال اول، شماره اول، پاییز1401

      محمدرضانعمتی: Mohammadreza.Nemati78@gmail.com        

ابوالفضل رحیمی: abolfazlrahemiwww@gmail.com 

داد علی توکلی مهدی محمدی شماره 7|نیمسال اول|آبان 1401

علی توکلی: Ali4tavak@gmail.com 

مهدی محمدی: Mahdimohammadi20210@gmail.com 

ژنوتیک مهدیس براتی فرد      
بی تعارف محمد رفیعی سید علیرضا آقاحسینی شماره 270_ پاییز 1401 mohammadrafiei1979@gmail.com
hosinyaliw31@gmail.com
پرتو محدثه ابوالمعصوم مسعود بخشی   Mohadesehabolmasou@gmail.com
masoud_b10@yahoo.com
روبه صبح زهره وفا مائده بیگدلی   maedehbigdeli223@gmail.com
  صنایع دستی مهدی رحمانی مهدی رحمانی   mahdii.rahmanii99@gmail.com

بازدید امروز: 3