خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 14-9-1401
تشکل های سیاسی فعال

لوگوی تشکل نام تشکل اهداف تشکل طبق اساسنامه دبیر/مسئول آدرس دفتر پست الکترونیکی
  بسیج دانشجویی   محمد رفیعی    
  بسیج اساتید   علی بیات    
  بسیج کارکنان   مرتضی شکوری    
جامعه اسلامی دانشجویان   پویا محمودی    
  انجمن اسلامی دانشجویان
(تحکیم وحدت)
  عرفان ریاسوند    
  انجمن اسلامی دانشجویی
(مستقل)
  اتابک عظیم زاده    
  انجمن فرهنگ و سیاست   شایان حمیدیه    

بازدید امروز: 2