خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-8-1401
فرم ها و آیین نامه ها

-آیین_نامه کانون_های فرهنگی دانشجویان دانشگاه_ها و مؤسسات آموزش_عالی
صورت جلسه انتخاب دبیر کانون های فرهنگی هنری
فرم درخواست پروانه تاسیس کانون فرهنگی
فرم درخواست کاندیداتوری
فرم طرح نویسی دانشگاه زنجان
مراحل صدور مجوز تاسیس کانون های فرهنگی دانشجویی
نمونه فرم گزارش ارسالی فعالیت فرهنگی و اجتماعی

 

بازدید امروز: 3