خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-9-1402
فرم ها و آیین نامه ها

آیین نامه تاسیس وفعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی
-
 طرح و برنامه‌  انجمن های علمی دانشجویان 
- فرم اعضاء انجمن های علمی
فرم گرش علمی غیرمصوب 
- آیین نامه انجمن های علمی

بازدید امروز: 2