خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 9-8-1401
فرم ها و آیین نامه ها

 _آیین نامه نشریات 83

 _استعلامات 96 

_شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

_فرم مجوز نشریات

بازدید امروز: 2