خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه زنجان برگزار می کند :
وبینار آموزشی " آشنایی با تانسورها "
ارسال شده در مورخه: 09-09-1400