خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-8-1401
معرفی واحد امور سیاسی وتشکل ها

تشکل های سیاسی

تشکل­ های دانشجویی یکی از بزرگترین بسترهایی است که دانشجویان در کنار آموزش­های علمی به فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی در آن می­ پردازند؛ دانشجو با توجه به روحیه ­ای که دارد در ورود به دانشگاه در جهت اجتماعی شدن و فرهنگی نگریستن این مسیر را برمی­ گزیند تا با سپری ساختن ایام دانش­ اندوزی و فرهنگ­ آموزی، شخصیت پرورش یافته و رشد نموده خویش را به جامعه عرضه نماید.

 در حال حاضر ۷تشکل در این دانشگاه در زمینه­ های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اهداف خود را دنبال می ­کنند.

بازدید امروز: 3