خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-8-1394
معرفی واحد امور سیاسی وتشکل ها

امور سیاسی وتشکل ها

محسن داودی

تلفن: 33052844-024

تشکل­های دانشجویی یکی از بزرگترین بسترهایی است که دانشجویان در کنار آموزش­های علمی به فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی در آن می­ پردازند؛ دانشجو با توجه به روحیه­ای که دارد در ورود به دانشگاه در جهت اجتماعی شدن و فرهنگی نگریستن این مسیر را برمی­گزیند تا با سپری ساختن ایام دانش­اندوزی و فرهنگ­آموزی، شخصیت پرورش یافته و رشد نموده خویش را به جامعه عرضه نماید.

 در حال حاضر ۷تشکل در این دانشگاه در زمینه­ های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اهداف خود را دنبال می ­کنند.

بازدید امروز: 3