خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-8-1394
معرفی واحد کانون های فرهنگی و اجتماعی

کانون های فرهنگی و اجتماعی
احسان حریری

تلفن:33052781-024

کانون‌های‌ فرهنگی مجموعه‌هایی هستند که توسط دانشجویان فعال ایجاد شده و در چهارچوب آیین‌نامه ویژه­ای در دانشگاه فعالیت ‌می‌کنند. کانونها صرفاً در زمینه­های مختلف‌ فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، هنری، بشردوستانه فعالیت می­نمایند. هر کانون دارای یک اساسنامه‌ و شورای مرکزی است و اعضای شورای ‌مرکزی با رأی مستقیم مجمع عمومی کانون برگزیده می‌شوند. برنامه‌های سالیانه هر کانون پس از تدوین و تصویب توسط شورای هماهنگی کانون‌هابه معاون فرهنگی و اجتماعی ارائه می‌شود. اسامی کانون‌های فعال به شرح ذیل می‌باشد.

 

بازدید امروز: 3