خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 68
بازديد ديروز: 128
بازديد کل: 641012
بروزرسانی: 23-10-1397
کاردانی و کارشناسی

 

دانشکده کشاورزی
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی_زراعت و اصلاح نباتات(در دو گرایش ) 11-11-03-03
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

11-11-03-04

 

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
زراعت و اصلاح نباتات مهندسي كشاورزي _اصلاح نباتات 11-11-04-10
مهندسي كشاورزي-زراعت 11-11-04-11
مهندسي كشاورزي _بيوتكنولوژي كشاورزي 11-11-04-12
شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز 11-11-04-13
ژنتيك و به نژادي گياهي 11-11-04-14
اگروتكنولوژي (سه گرایش ) 11-11-04-15

 

 

 

گروه رشته(مقطع دکترا) کد 
زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات (در سه گرایش) 11-11-05-30
بيوتكنولوژي كشاورزي 11-11-05-31
زراعت (در دو گرایش ) 11-11-05-32
ژنتيك و به نژادي گياهي 11-11-05-36
اگروتكنولوژي (دو گرایش ) 11-11-05-37

بازدید امروز: 2