خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 34
بازديد ديروز: 60
بازديد کل: 769462
بروزرسانی: 19-7-1400
معرفی هیأت ممیزه

هیأت ممیزه


خانم نازیلا قزلباش:
کارشناس
تلفن: 33052598-024

 

وظيفه هيات مميزه رسيدگي و اظهارنظر درباره درخواستهاي اعضاي هيات علمي مبني بر ارتقاء به مراتب بالاتر ( استادياري، دانشياري و استادي) استفاده از فرصت مطالعاتي، و نيز بررسي وضعيت ركود علمي و احتساب سابقه خدمت (سابقه خدمت پيماني قبل از تبديل وضعيت به رسمي- آزمايشي براي اعضاي هيات علمي و يا سابقه خدمت در دوره كارشناسي براي كارشناساني كه به عضو هيات علمي تبديل وضعيت شده اند) براساس آيين نامه هاي جاري است. هيأت از طريق ارزيابي كيفيت فعاليتهاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي، آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي متقاضيان طبق آيين نامه هاي جاري، درخواست ها را بررسي و درخصوص آنها اعلام نظر مي كند. بدين منظور فعاليتهاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي (ماده يك) متقاضيان ابتدا در كميسيون ماده يك و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي، ابتدا در كميته منتخب دانشكده سپس در كميسيون تخصصي هيات مميزه و نهايتا" در هيات مميزه بررسي مي شود.

بازدید امروز: 3