خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 63
بازديد ديروز: 128
بازديد کل: 641006
بروزرسانی: 29-11-1400
شیمی

دانشکده علوم
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
شیمی شیمی ( محض و کاربردی) (سرفصل قدیم ) 12-13-03-01
شیمی ( محض و کاربردی) ( از 94 به بعد ) 12-13-03-02
شیمی ( محض ) ( از 96 به بعد ) 12-13-03-03
شیمی (  کاربردی) ( از 96 به بعد ) 12-13-03-04

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
شیمی شيمي تجزيه 12-13-04-10
شيمي آلي 12-13-04-11
شيمي_شيمي پليمر 12-13-04-12
شیمی پلیمر 12-13-04-17
شيمي كاربردي 12-13-04-13
شيمي معدني 12-13-04-14
شيمي فيزيك 12-13-04-15
نانوشيمي 12-13-04-16

 

گروه آموزشي رشته (مقطع دکترا) کد 
شيمي شيمي تجزيه 12-13-05-30
شيمي آلي 12-13-05-31
شيمي كاربردي 12-13-05-32
شيمي معدني 12-13-05-33
شيمي فيزيك 12-13-05-34
شیمی (در 7 گرایش ) 12-13-05-38
شیمی پلیمر (براساس سرفصل دانشگاه تهران سال تصویب 1395/11/23) 12-13-05-36
شیمی پلیمر (براساس سرفصل وزارت علوم سال تصویب 92.06.03)

12-13-05-37

شيمي آلي گرايش پليمر 12-13-05-35

بازدید امروز: 3