بروزرسانی: 16-1-1402
دانشکده علوم گروه شیمی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
شیمی شیمی ( محض و کاربردی) (سرفصل قدیم ) 12-13-03-01
شیمی ( محض و کاربردی) ( از 94 به بعد ) 12-13-03-02
شیمی ( محض ) ( از 96 به بعد ) 12-13-03-03
شیمی (  کاربردی) ( از 96 به بعد ) 12-13-03-04
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
شيمي تجزيه 12-13-04-10
شيمي آلي 12-13-04-11
شيمي_شيمي پليمر 12-13-04-12
شیمی پلیمر 12-13-04-17
شيمي كاربردي 12-13-04-13
شيمي معدني 12-13-04-14
شيمي فيزيك 12-13-04-15
نانوشيمي 12-13-04-16
رشته (مقطع دکترا) کد 
شيمي تجزيه 12-13-05-30
شيمي آلي 12-13-05-31
شيمي كاربردي 12-13-05-32
شيمي معدني 12-13-05-33
شيمي فيزيك 12-13-05-34
شیمی (در چند گرایش ) 12-13-05-38
شیمی پلیمر (براساس سرفصل دانشگاه تهران سال تصویب 1395/11/23) 12-13-05-36
شیمی پلیمر (براساس سرفصل وزارت علوم سال تصویب 92.06.03) 12-13-05-37
شيمي آلي گرايش پليمر 12-13-05-35

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-