خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 66
بازديد ديروز: 128
بازديد کل: 641010
بروزرسانی: 21-12-1400
قوانین و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی

قوانین و آیین نامه های تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه  برگزاری ارزیابی جامع  دریافت فایل
نحوه دفاع از رساله دکتری  دریافت فایل
متمم شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور    دریافت فایل
آئین نامه دکتری دانشجویان ورودی سال 1395 و بعد از آن دریافت فایل
شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور   دریافت فایل
جدول حد نصاب نمره زبان (فرصت مطالعاتی) دریافت فایل
آئین نامه کارشناسی ارشد سال   94 - شامل دانشجویان ورودی 94 و به بعد دریافت فایل
دستورالعمل تهیه و تدوین پایان نامه دریافت فایل
دستورالعمل آئین نامه کارشناسی ارشد سال 94  - شامل دانشجویان ورودی 94 و به بعد دریافت فایل
آئین نامه دوره کارشناسی ارشد - شامل دانشجویان ماقبل ورودی 94 دریافت فایل
 راهنماي پژوهشي دانشجويان دکترا در حوزه تحصيلات تكميلي - به انضمام فرمهاي مندرج در رساله و فرمهاي پژوهشي دریافت فایل
 آئین نامه دکتری دانشجویان ورودی سال 1394و قبل از آن دریافت فایل
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت فایل
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت فایل
کاربرگ مشخصات دانشجو دریافت فایل

بازدید امروز: 2