بروزرسانی: 6-8-1402
دانشکده مهندسی گروه صنایع

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی صنایع مهندسی صنایع 14-20-03-01
مهندسی صنایع (سال اجرا 98 به بعد ) 14-20-03-02
مقطع کارشناسی ارشد کد
مهندسی صنایع  گرایش مدلسازی سیستم ها و تحلیل داده(ورودی 1402 به بعد) 14-20-04-01

بازدید امروز: 4


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-