خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 18
بازديد ديروز: 89
بازديد کل: 768832
بروزرسانی: 22-6-1396
معرفی دبیرخانه و بایگانی

واحد دبیرخانه  و بایگانی


 آقای محمود فرخنیا


تلفن:33052282-024

 

 

 

خانم اعظم کریمی

متصدی امور دفتری 
تلفن: 33052282-024

 


آقای سید جعفر طاهری

مسئول بایگانی
تلفن: 33052296-024

http://www.znu.ac.ir/education/pages/images/khademi.jpg

آقای صادق علیجانی

مسئول بایگانی
تلفن: 33052296-024


 

وظايف واحد دبيرخانه

  • تفكيك كليه نامه هاي اداري و ممهور به مهر ورود و ثبت شماره و تاريخ
  • تفكيك كليه نامه ها از واحدها و معاونت و مدير آموزش كل
  • صدور دانشنامه ها
  • پيگيري نامه هاي ارسالي و وارده
  • تكثير آئين نامه ها و سرفصل ها و ...
  • تفكيك مكاتبات اداري و دانشجوئي بيش از 18000 هزارشماره و انتقال به واحدهاي آموزشي .
  • پيگيري سوابق نامه ها از طريق مكالمه تلفني و ارجاعات آنها .
  • ارسال تائيديه هاي تحصيلي پيش دانشگاهي كه ثبت جداگانه دارندكه بيش از 4000 هزار مورد بوده .

بازدید امروز: 2