بروزرسانی: 22-9-1402
دانشکده مهندسی گروه نقشه برداری

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی نقشه برداری مهندسی نقشه برداری( 1399 به بعد ) 14-16-03-01
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
نقشه برداری ژئودزی 14-16-04-10
مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS)(سال اجرا 99 به بعد ) 14-16-04-11
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های  اطلاعات مکانی (GIS) (ورودی 1402 به بعد ) 14-16-04-13
مهندسي نقشه برداري گرايش ژئودزي (سال اجرا 1400 به بعد ) 14-16-04-12

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-