بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده کشاورزی علوم دامی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
علوم دامی علوم دامی (هردو گرایش) 11-12-03-01
علومی دامی(96 به بعد ) 11-12-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي كشاورزي _علوم دامي (گرايشهای  مديريت دامپروري و فیزیولوژی دام ) 11-12-04-10
مهندسي كشاورزي_علوم دامي (گرايش اصلاح نژاد دام و تغذیه نشخوارکنندگان) 11-12-04-12
علوم دامي( در 5 گرایش ) 11-12-04-13
رشته (مقطع دکتری) کد 
علوم دامی (در 4 گرایش ) 11-12-05-30

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-