بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده مهندسی گروه معدن

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی معدن مهندسی معدن (98 به بعد) 14-17-03-02
مهندسی معدن(تمام گرایشها) 14-17-03-01
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي معدن_مكانيك سنگ 14-17-04-10
مهندسي معدن (کارشناسی ارشد در چند گرایش ) 14-17-04-11

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-