مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه زنجان با همکاری دانشکده مهندسی برگزارمی کند
کارگاه آموزشی رفرنس دهی با نرم افزار MENDELEY
ارسال شده در مورخه: 13-03-1403


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-