بروزرسانی: 16-1-1402
دانشکده مهندسی گروه نقاشی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
نقاشی نقاشی 14-21-03-01
نقاشی (سال اجرا 1400 به بعد ) 14-21-03-02
هنر اسلامی ( سال اجرا  1401 به بعد) 14-21-03-03

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-