خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 104
بازديد ديروز: 113
بازديد کل: 641161
بروزرسانی: 16-10-1398
زبان و ادبیات فارسی

دانشکده  علوم انسانی 
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد

 

زبان و ادبیات فارسی
 

زبان و ادبیات فارسی(ما قبل 96) 13-16-03-01
زبان و ادبیات فارسی(از 96 به بعد) 13-16-03-02

 

 

 

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي 13-16-04-10
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 13-16-04-11

 

 

گروه آموزشي رشته(مقطع دکترا) کد
زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي(ماقبل ورودی 98 ) 13-16-05-30
زبان وادبيات فارسي(ورودی 98 به بعد) 13-16-05-31

بازدید امروز: 4