خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 13
بازديد ديروز: 127
بازديد کل: 758985
بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی(ما قبل 96) 13-16-03-01
زبان و ادبیات فارسی(از 96 به بعد) 13-16-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
زبان وادبيات فارسي 13-16-04-10
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 13-16-04-11
رشته(مقطع دکترا) کد
زبان وادبيات فارسي(ماقبل ورودی 98 ) 13-16-05-30
زبان وادبيات فارسي(ورودی 98 به بعد) 13-16-05-31

بازدید امروز: 3