بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده کشاورزی گروه ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي ترویج و آموزش کشاورزی  11-13-03-01
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 11-13-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي 11-13-04-10
مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي 11-13-04-11
توسعه روستایی 11-13-04-13
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار (چهار گرایش ) 11-13-04-12
رشته (مقطع دکتری) کد 
توسعه كشاورزي 11-13-05-30
توسعه كشاورزي( ورودی 94 به بعد) 13-13-05-34
ترويج و آموزش كشاورزي 11-13-05-31
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار (دو گرایش) 11-13-05-32

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-