خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 104
بازديد ديروز: 113
بازديد کل: 641161
بروزرسانی: 12-7-1400
دانشکده کشاورزی

 
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي ترویج و آموزش کشاورزی  11-13-03-01
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 11-13-03-02

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي 11-13-04-10
مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي 11-13-04-11
توسعه روستایی 11-13-04-13
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار (چهار گرایش ) 11-13-04-12

 

 

گروه رشته (مقطع دکتری) کد 
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي توسعه كشاورزي 11-13-05-30
توسعه كشاورزي( ورودی 94 به بعد) 13-13-05-34
ترويج و آموزش كشاورزي 11-13-05-31
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار (دو گرایش) 11-13-05-32

 

بازدید امروز: 3