بروزرسانی: 24-11-1402
دانشکده علوم انسانی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی 13-19-03-01
فلسفه و کلام اسلامی (1401 به بعد )  13-19-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
اخلاق (سه گرایش) 13-19-04-10
فلسفه دين 13-19-04-11
فلسفه و كلام اسلامي 13-19-04-12
رشته(مقطع دکترا) کد
فلسفه و كلام اسلامي 13-19-05-30

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-