بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم گروه فیزیک

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
فیزیک فیزیک (محض و حالت جامد)(ماقبل 94) 12-15-03-01
فیزیک(94 به بعد) 12-15-03-02
فیزیک (سرفصل بازنگری شده برای ورودی 94 به بعد) 12-15-03-03
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
فيزيك (هشت گرایش ) 12-15-04-10
فوتونيك 12-15-04-14
نانوفيزيك 12-15-04-15
فيزيك (شش گرایش) 12-15-04-16
فوتونيك گرايش فيزيك 12-15-04-19
رشته (مقطع دکترا) کد 
فيزيك (هشت گرایش) 12-15-05-30
علوم وفناوري نانو - نانوفيزيك (دو گرایش) 12-15-05-36
فيزيك_گرايش فيزيك نجومي 12-15-05-37
فيزيك گرايش اتمي و ملكولي 12-15-05-38
فيزيك گرايش حالت جامد 12-15-05-39

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-