خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 34
بازديد ديروز: 60
بازديد کل: 769462
بروزرسانی: 13-9-1401
معاونین پیشین

-

امیر مومنی هزاوه

دانشیار

پست الکترونيکی
am.hezaveh@znu.ac.ir       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/momeni-amir
 تلفن: 33052335-024-(98+)
فکس: 32283232-024-(98+)

http://www.znu.ac.ir/education/pages/images/khademi.jpg

 

حبیب اله زلفخانی

استادیار
پست الکترونيکی
h.zolfkhani@znu.ac.ir      h_u_zolfkhani@yahoo.com
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/zolfkhani-habib
 تلفن: 33052335-024-(98+)
فکس: 32283232-024-(98+)

 

 

http://www.znu.ac.ir/education/pages/images/khademi.jpg

دکتر محمدرضا عظیمی


پست الکترونیک: 
azimi[at] znu.ac.ir      aamoghaddam[at] yahoo.com
وب سایت:

http://www.znu.ac.ir/members/azimi-mohammadreza


 


دکتر سیامک خادمی


پست الکترونیک: khademi@znu.ac.ir

وب سایت: http://www.znu.ac.ir/members/khademi_siamak


 


دکتر داود عباسی:

از تاریخ  06/12/1391 تا 06/08/1393

پست الکترونيکی
d.abbasi@znu.ac.ir a.davood@ yahoo.com
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/abbasi_davod

 

 

دکتر علی اکبر پیر محمدی:

از تاریخ 24/07/1385  تا  06/12/1391


پست الکترونيکی
pirmohamadi@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/pirmohammadi_aliakbar

 

 

دکتر سیامک خادمی:
از تاریخ 31/05/1383 تا 24/07/1385

 پست الکترونيکی
khademi@znu.ac.ir siamakkhademi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/khademi_siamak

http://www.znu.ac.ir/education/pages/images/khademi.jpg

 

 

دکتر عبدالحسین پری زنگنه:
از تاریخ 22/02/1378 تا 31/05/1383 

 پست الکترونيکی
h_Zanganeh@znu.ac.ir zanganeh_h@yahoo.com
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/zanganeh_hossein

 

 


دکتر سعد اله نصیری قیداری:

از تاریخ 01/06/1375 تا 22/02/1378

پست الکترونيکی
nasiri@iasbs.ac.ir , nasiri@znu.ac.ir; nasiri@mps.mpg.de

 

 

دکتر جعفر ملکی زنجانی:

از تاریخ 26/08/1371  تا  01/06/1375  

پست الکترونيکی
jafarmalaki5@gmail.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/malaki_jafar

 

 

دکتر جعفر محمدی:
از تاریخ13/04/1369  تا 26/08/1371

پست الکترونيکی
Jaf_Mohammadi@znu.ac.ir

http://www.znu.ac.ir/education/pages/images/khademi.jpg

 

 

دکتر احمد قیدی:
از تاریخ  10/02/1369  تا 13/04/1369 

 پست الکترونيکی
ahgheidi@yahoo.com

 

 

دکتر حسن پاک نیت:

از تاریخ  19/05/1367 تا 10/02/1369

پست الکترونيکی
pakniyat@shirazu.ac.ir
 

 

 

دکتر علی اکبر سودی:

از تاریخ  14/02/1363 تا 19/05/1367

پست الکترونيکی
aasoudi@yahoo.com    aasoudi@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/soudi_ali

 

دکتر محمدرضا خراسانی:

از تاریخ  1362تا 1363

پست الکترونيکی

آدرس اینترنتی


 

مهندس جواد ذبیحیان:

از تاریخ  16/01/1361   تا 28/08/1362

پست الکترونيکی
j.zabihian@znu.ac.ir

 

 

دکتر بهزاد لک پور:

از تاریخ   01/04/1357  تا 16/01/1361

 

 

بازدید امروز: 3