بروزرسانی: 6-8-1402
دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
روانشناسی  روانشناسی  13-24-03-01
علوم تربیتی (ورودی 1400 به بعد ) 13-24-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
روانشناسي عمومي(ورودی 1402 ماقبل ) 13-24-04-10
روانشناسی عمومی ( ورودی 1402 به بعد ) 13-24-04-13
روانشناسی تربیتی (ورودی 98 به بعد ) 13-24-04-12
روانشناسي تربيتي 13-24-04-11

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-