راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت آموزشی    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283232    
معاون آموزش
رسولی - عباس       
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2335
واحد امور هیأت علمی            
کارشناس هیأت ممیزه
قزلباش - نازیلا       
2598
مدیریت امور آموزشی         
مدیر آموزش
آقامحمدی - علی       
2335
معاون مدیر آموزش
سلیمانی فرد - حسن       
soleymani[at]znu.ac.ir
2740
   اداره دانش آموختگان            
سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
منتخبی - مهدی       
2729
امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر
عبدی - فریبا       
2597
امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشی
نوری - محمود       
2293
امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
شامی - محمدرضا       
2743
امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم انسانی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی
حمزه لو - زینب       
2671
   اداره خدمات آموزشی            
سرپرست اداره
بهرامی - فاطمه       
2605
کارشناس
قاسمی - فضل اله       
2376
کارشناس
تنها - فرحناز       
2728
   اداره حین تحصیل            
مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوم(مقطع کارشناسی )
بازرگان - مریم       
2695
کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانی (مقطع کارشناسی )
مسعودی - فاطمه       
2596
   واحد نظام وظیفه            
کارشناس
کمالی - علی       
2798
   دبیرخانه            
کارشناس دبیرخانه
کریمی - اعظم       
2282
کارشناس دبیرخانه
احمدی - نسرین        
2736
   بایگانی            
بایگانی آموزش
طاهری - سیدجعفر       
2296
بایگانی آموزش
احمدی - جمال       
2312
مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان         
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان
توکلی - افشین       
2280
سرپرست اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
مرسلی - مریم       
2507
کارشناس تحصیلات تکمیلی
نهالی - منیژه       
2735
کارشناس گروه استعدادهای درخشان
محمدی - محمدعلی       
2533
گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه         
رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه
صفری - حسین        
safari[at]znu.ac.ir
4774
کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه
هاشمی - زهرا       
zhashemi[at]znu.ac.ir
4773
آموزش آزاد و مجازی         
مسئول مرکز اموزش های آزاد و مجازی
صمیمی فرد - رضا       
samimifard[at]znu.ac.ir
2731


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-