بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم انسانی گروه الهیات - تاریخ

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
الهیات - تاریخ  الهیات و تاریخ تمدن ملل اسلامی 13-28-03-01
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي 13-28-04-10
تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي 13-28-04-11

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-