دانشکده مهندسي دانشگاه زنجان در سال 1366 فعاليت خود را با تاسيس رشته  مهندسي عمران آغاز نمود. متعاقب آن گروههاي آموزشي مهندسي برق، مهندسي مکانيک، مهندسي معماري، مهندسي کامپيوتر، مهندسي نقشه برداري، مهندسي معدن، مهندسي شيمي،مهندسی مواد، گروه هنر- نقاشي و مهندسی صنایع تأسيس و اقدام به پذيرش دانشجو نمودند. هم اکنون دانشکده مهندسي داراي 11 گروه آموزشي مي باشد که در 20 گرايش اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسي مي نمايد.
در سالهاي اخير دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشکده مهندسي رشد کمي و کيفي چشمگيري داشته اند که در نتيجه آن اين دانشکده در اغلب شاخص هاي آموزشي و پژِوهشي جزء برترين هاي دانشگاه مي باشد. در حال حاضر دانشکده مهندسي در 18 گرايش در مقطع كارشناسي ارشد اقدام به جذب دانشجو مي نمايند. که شامل گرايشهاي

همينطور در چند سال گذشته با تقويت اعضاء هيات علمي، زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی، سخت افزاری و نرم افزاری و با توجه به قابليت هاي پژِوهشي گروه هاي آموزشي، با اخذ مجوز دوره دكتري از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، دوره هاي دکتري در  گرايش هاي   الکترونیک، قدرت و کنترل در  رشته مهندسي برق، گرايشهاي سازه، خاک و پي، سازه هاي هيدروليکي و حمل و نقل در رشته مهندسي عمران، دکتراي هوش مصنوعي در گرايش کامپيوتر،  گرايش طراحي کاربردي و تبدیل انرژی در رشته مهندسي مکانيک  داير گردیده است.

درحال حاضر در دانشکده مهندسی 114 عضو هیات علمی  تمام وقت مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، 5 نفر استاد، 11 نفر دانشیار، 83 نفر استادیار و 19 نفر مربی می باشند.

در دانشکده مهندسی 3129 نفر دانشجو مشغول به تحصیل هستند که  از این تعداد 168 نفر دانشجوی دکترا، 582 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 2379 نفر دانشجوی کارشناسی می باشند.

ساختار دانشکده


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-